REGULAMIN – KONKURS GRILLOWY 2017

REGULAMIN KONKURSU GRILLOWEGO 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu Grillowego 2017 jest Zakład Mięsny Sp. J. KONARCZAK, 63-860 Pogorzela Ul. Gostyńska 5.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski, które zapoznały się z treścią regulaminu, akceptują jego postanowienia i spełniają określone w nim wymagania.

3. Fundatorem nagród jest firma Zakład Mięsny Sp. J. Konarczak.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

5. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin.

ZASADY KONKURSU.

I. Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: ” Który produkt z asortymentu Zakładu Mięsnego Konarczak najbardziej lubisz grillować i dlaczego?”

2. Zachęcamy do udostępnienia posta konkursowego

3. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku.

II. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od dnia 22.06.2017 r. do dnia 23.06.2017 do godziny 13.00

III. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.06.2017 r. po godzinie 14.00 na profilu facebook: https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Mi%C4%99sny-Konarczak-104877106259943/?ref=aymt_homepage_panel

IV. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora Konkursu.

V. Sposób oceniania

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie wyłącznie punktu pierwszego. Punkt 2 i 3 jest miłym gestem ze strony Uczestnika, ale brak tych aktywnosci nie dyskwalifikuje Uczestnika z konkursu.

2. Zadanie będzie oceniane pod katem kreatywności odpowiedzi.

VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów grillowych ( jeden zestaw grillowy to kilogram kiełbasy kruchej z wędzarni)

2. Poinformowanie uczestników, którym zostały przyznane nagrody nastąpi na profilu Zakładu Mięsnego Konarczak na Facebooku w dniu 23.06.2017 r. po godzinie 14.00

3. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom za pośrednictwem sklepów firmowych wskazanych przez zwycięzców konkursu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 2. W kwestiach nieujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Uczestnicy konkursu podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez organizatora działalnością, a także na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

2. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu